הסתגלות לקויי למידה לשירות הצבאי

(מבוסס על עבודת הדוקטורט מאונ' חיפה/החוג לפסיכולוגיה, 1999)

תקציר ההרצאה

בהרצאה יפורט מחקר הדוקטורט שנערך באונ' חיפה – החוג לפסיכולוגיה, בין השנים 1995-1999 בהנחיית פרופ' ברוך נבו.

מטרת המחקר היתה לבדוק באיזו מידה חיילים לקויי למידה (עם סוגים מגוונים של לקויות) מסתגלים לצבא כמו חיילים ללא לקות או פחות מהם.

בקבוצת הניסוי השתתפו חיילים שהוכרו בצה"ל כלקויי למידה לאחר שהגישו אבחונים בלשכת הגיוס. בקבוצת הביקורת השתתפו חיילים ללא לקות למידה בעלי אפיונים סוציו-דמוגראפיים דומים ובעלי ותק דומה בשירות.

למשתתפי המחקר הועברה סוללת מבחנים באופן קבוצתי המשקפת תחומים קוגניטיביים שונים, שאלון הערכת יכולת, שאלון אישיותי בדיווח עצמי ( CPI ) ועוד.

בין הקריטריונים שנבדקו לצורך מדד ההצלחה בשירות שימשו: ציוני קורסים, פרמטרים של התנהגות לא תקינה בצבא כגון משפטים, נפקדויות, עריקויות, כלא צבאי ועוד. בנוסף, השתמשנו בשאלון הבודק שביעות רצון מהשירות ותחושת מיצוי עצמי בשירות.

בהרצאה יפורטו ממצאי המחקר, המסקנות והמשמעות הנגזרת מהם בפן הטיפולי-מניעתי כבר בגילאים הצעירים.

Comments are closed.