לקויי למידה על-פי תפיסת 360 מעלות

תקציר ההרצאה

בהרצאה יוצע מודל תפיסתי של הפרעת לקות למידה במכלול היבטיה, גווניה והשלכותיה.

על-פי המודל, באבחון ובטיפול בלקויי למידה יש לקחת בחשבון 6 פרמטרים – הקוגניטיבי, הרגשי, האישיותי, החברתי, המשפחתי ותפיסת היכולת העצמית.

בהרצאה יוסברו כל אחד מן הפרמטרים, חלקם ראשוניים וחלקם משניים-תוצאתיים המהווים חלק בלתי נפרד מהבנת התמונה הדיאגנוסטית השלמה אצל לקוי הלמידה. בנוסף, יושם דגש על הבנת ביטויי והשלכות ההפרעה על סביבות התפקוד השונות – הסביבה הלימודית, הביתית, התעסוקתית וסביבת בני הגיל.

takzir360_clip_image002