קישורים לאתרים

עמותת מרום, הכפר הירוק

 אתר שפ"י (שירות פסיכולוגי יעוצי/ משרד החינוך) – גף לקויי למידה

אתר אורטון-דיסלקסיה בישראל

אתר מרכז התמיכה בלקויי למידה

אתר 'ניצן'

אתר עמותת 'לשם' לקידום סטודנטים לקויי למידה

האתר האמריקאי ללקויי למידה – ONLINE LD

האתר הבריטי ללקויי למידה

אתר האגודה הקנדית ללקויי למידה

פרוטוקול מישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך התרבות והספורט לעניין לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה בנושא: הצעת חוק "זכויות סטודנטים" 6/4/05

פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא הטיפול הכולל בתלמידים לקויי למידה

מכינת "רום פרט" – מכינה קדם אקדמאית לבגרויות ופסיכומטרי לאנשים בעלי לקויות למידה