שאלות ותשובות

ארוח ד"ר שני בפורום תפוז ADHD 29/5/13

http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=201&messageid=169479369

אירוח ד"ר שני בפורום 'תפוז'

מאמר באתר 'פסיכולוגיה עברית' בנושא לקויי למידה בצבא המלווה בשאלות הקוראים ותשובות ד"ר דבורה שני

אירוח ד"ר דבורה שני בפורום 'נענע'

אירוח ד"ר דבורה שני בפורום 'פרש' 

Comments are closed.