Currently browsing category

אבחון לפסיכומטרי

אבחונים לפסיכומטרי ללקויי למידה ובעלי הפרעות קשב

אבחונים לפסיכומטרי  ללקויי למידה ובעלי הפרעות קשב – בבחינות הפסיכומטריות ניתן לקבל התאמות ללקויי למידה ובעלי הפרעות קשב, את האבחונים יש לעשות מספר חודשים לפני מועד הבחינה ולשלוח את דו"חות האבחון למרכז הארצי לבחינות והערכה.  לא כדאי לפספס את ההזדמנות לקבל התאמות בבחינה הפסיכומטרית – תוספת זמן, הפסקות בין פרקי …