גיוס לצבא בתקופת קורונה – מה עושים כשלמתבגר קשיים חברתיים?

גיוס לצבא בתקופת קורונה – מה עושים כשלמתבגר קשיים חברתיים?